ORTHOPTIST & TECHNICAL OPHTHALMIC ASSISTANT (TOA) / ORTHOPTIST EN TECHNISCH OOGHEELKUNDIG ASSISTENT (TOA)


ORTHOPTIST  & TECHNICAL OPHTHALMIC ASSISTANT (TOA) / ORTHOPTIST EN TECHNISCH OOGHEELKUNDIG ASSISTENT (TOA)

.

The International Health Centre the Hague is seeking an Orthoptist and Technical Ophthalmic Assistant (TOA) for 8 hours per week.

About us

The International Health Centre the Hague (IHCH) is a dynamic Medical Facility that offers primary, paramedical, pharmaceutical, dental and medical specialist care, all under one roof. The services we offer are tailored to the specific needs and wishes of a diverse patient base of expatriates, internationals and Dutch citizens in The Hague and its surroundings.

Our team consists of committed, friendly and highly qualified, expert caregivers. With approximately 110 staff and 25 nationalities, the IHCH has a unique international character with English as well as other languagues widely spoken across the GP, Policlinic, Prevention, Patient Relations, Pharmacy and Dentistry departments.

About the role

This is a dynmic and combined role for an orthoptist who can undergo independent orthoptic consultations, and offer assistance to the ophthalmologist as TOA.

We are looking for an orthoptist who will provide visual and binocular function testing to patients, and offer clear information, guidance and instructions. You hold independent orthoptic consultations and prepare bespoke diagnosis and treatment plans that you discuss wth clarity and integrity to patients.

You are prepared to take on the role of TOA, assisting the opthalmologist, offering support during their consultation hours, and evaluating and adjusting bespoke orthopic diagnosis and treatment plans for follow-up treatments

About you

 • We are looking for an enthusiastic and qualified orthoptist, preferably with at least 1 year work experience as an orthoptist.
 • You are able to work independently and can assess well when a consultation with an ophthalmologist is necessary.
 • You are proactive, collegial and can work well in a team.
 • Respectful and tactful with patients and colleagues alike

What we offer

Our people are at the heart of what we do and are our greatest asset. You’ll be joining a dynamic, international community that make up a collegial and pleasant working atmosphere.  

We offer either a ZZP contract, a 0-hour contract or a 12-month fixed term position with the prospect of extending the employment contract to an indefinite period. Please inform us of your preferred option.

A competitive salary is offered for the position.

We offer a fantastic benefits package:

 • The 8% statutory holiday allowance in May (in line with the cao)
 • Salary of a 13th month, paid at the end of the year (in line with the cao)
 • 25 days holiday per annum for a FTE, plus public holidays 
 • A competitive salary
 • A pension contribution in line with the cao
 • Complimentary coffee and fresh fruit in our spacious, bright staff canteen
 • Bike loan scheme 
 • Budget for training, learning and development, to help you reach your full potential

Apply now

Applications for this position should come in the form of a CV and one-page cover letter covering why you want to work with The International Health Centre the Hague, and how your experience, qualifications and knowledge relate to the competencies outlined above. 

We welcome your CV and Cover Letter, addressed to Rossana Giugliano, at giugliano@ezorg.nl

If you need any further information, require the job advert in an accessible format, or need additional support at any stage of the recruitment process, please contact the Policlinic at 070 306 5111, or the HR department at hrihch@ezorg.nl

We’ll be holding interviews on a rolling basis, therefore we welcome and encourage early applications.

Please note we will not be engaging recruitment agencies for this role.

.

The International Health Centre the Hague zoekt een Orthoptist en Technisch Oogheelkundig Assistent (TOA) voor 8 uur per week.

Over ons

Het International Health Centre the Hague (IHCH) is een dynamische medische faciliteit die eerstelijns, paramedische, farmaceutische, tandheelkundige en medisch specialistische zorg biedt, allemaal onder één dak. De diensten die wij aanbieden zijn afgestemd op de specifieke behoeften en wensen van een divers patiëntenbestand van expats, internationals en Nederlanders in Den Haag en omgeving.

Ons team bestaat uit betrokken, vriendelijke en hooggekwalificeerde, deskundige zorgverleners. Met ongeveer 110 medewerkers en 25 nationaliteiten heeft het IHCH een uniek internationaal karakter, waarbij zowel Engels als andere talen worden gesproken op de afdelingen Huisarts, Polikliniek, Preventie, Patiëntenrelaties, Apotheek en Tandheelkunde.

Over de rol

Dit is een dynmische en gecombineerde rol voor een orthoptist die zelfstandig orthoptische consulten kan doen en assistentie kan bieden aan de oogarts als TOA.

Als zelfstandig orthoptist biedt je begeleiding en ondersteuning aan, aan vooral jonge patiënten waarbij visueel en binoculair functieonderzoek essentieel is. Je geeft duidelijke instructies, informatie en begeleiding toe, houdt zelfstandig orthoptisch spreekuur en stelt diagnose- en behandelplannen op maat op die je helder en integer met patiënten bespreekt.

Je bent bereid om de rol van TOA op je te nemen, waarbij je de oogarts assisteert, ondersteuning biedt tijdens hun spreekuren en op maat gemaakte orthoptische diagnose- en behandelplannen voor vervolgbehandelingen evalueert en bijstelt.

Over jou

 • Wij zoeken een enthousiaste en gediplomeerde orthoptist, bij voorkeur met minimaal 1 jaar werkervaring als orthoptist. Je bent in staat zelfstandig te werken en kunt inschatten wanneer overleg met een oogarts noodzakelijk is.
 • Je bent proactief, collegiaal en kunt goed in teamverband werken.
 • Respectvol en tactvol in de omgang

Wat wij bieden

Je komt terecht in een dynamische, internationale gemeenschap die een collegiale en aangename werksfeer vormt. 

We bieden een ZZP-contract, een 0-urencontract of een functie voor 12 maanden met uitzicht op verlenging van het dienstverband tot onbepaalde tijd. Geef aan ons door welke optie je voorkeur heeft.

Voor deze functie wordt een marktconform salaris geboden.

We bieden een fantastisch arbeidsvoorwaardenpakket:

 • De 8% wettelijke vakantietoeslag in mei (conform cao als het van toepassing is)
 • Salaris van een 13e maand, uitbetaald aan het eind van het jaar (conform cao als het van toepassing is)
 • 25 vakantiedagen per jaar, plus feestdagen
 • Een marktconform salaris
 • Een pensioenpremie (conform cao als het van toepassing is)
 • Gratis koffie en vers fruit in onze ruime, lichte personeelskantine
 • Leenregeling voor fietsen
 • Budget voor training, opleiding en ontwikkeling

Solliciteer nu

Sollicitaties voor deze functie dienen te geschieden in de vorm van een CV en een motivatiebrief van één pagina waarin je aangeeft waarom je bij The International Health Centre the Hague wilt werken en hoe jouw ervaring, kwalificaties en kennis zich verhouden tot de hierboven beschreven competenties.

We ontvangen graag je CV en motivatiebrief, gericht aan Rossana Giugliano, naar giugliano@ezorg.nl.

Als je meer informatie wilt, de vacature in een toegankelijk formaat wilt ontvangen of extra ondersteuning nodig hebt bij een van de fasen van de wervingsprocedure, neem dan contact op met de Poly via 070 306 5111, of de HR team op hrihch@ezorg.nl.

We voeren doorlopend sollicitatiegesprekken en verwelkomen en stimuleren daarom vroege sollicitaties.

Let op: voor deze functie schakelen we geen wervingsbureaus in.

News & Developments

Get in touch

Copyright by International Health Centre the Hague 2023. All rights reserved.